Theo quy định về tất cả "Nguyên tắc, tiêu chuẩn “thực hành phải chăng nhà thuốc” được ban hành đương nhiên Thông tư số 46/2011/TT-BYT ngày 21 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế, 1 trong tất cả thay đổi tư thế cốt tử của cơ sở vật chất bán buôn thuốc là “Theo dõi và thông tin cho cơ quan y tế về những tác dụng phụ của thuốc”. Hoạt động này do người quản lý chuyên môn hoặc chủ cơ sở bán lẻ thuốc gánh vác. Theo đó, các tác dụng phụ của thuốc do các bạn thuốc đề đạt bắt buộc được ghi nhận và Thống kê theo dòng về trọng điểm nhà nước về thông tin thuốc và theo dõi phản ứng sở hữu hại của thuốc.

Nhằm hỗ trợ việc Thống kê được tiến hành tiện lợi, trung tâm DI&ADR quốc gia đã lắp ráp biểu loại Thống kê trực tuyến dành cho những hạ tầng bán sỉ thuốc. Thống kê gửi trực tuyến sở hữu trị giá tương đương có Thống kê qua đường bưu điện hoặc fax.

mẫu báo cáo ADR trực tuyến: https://goo.gl/forms/QKsCfoaems4goTl23


trung tâm DI & ADR quốc gia xin trân trọng cảm ơn và mong muốn những đơn vị kế tiếp nâng cao cường công việc theo dõi, phát hiện, Thống kê tác dụng phụ của thuốc nhằm chỉ tiêu đảm bảo sử dụng thuốc đáng tin, hợp lý, tốt, góp phần quan yếu vào việc tăng chất lượng cao nhất chăm nom và kiểm soát an ninh Sức khỏe quần chúng. #.


phần lớn ý kiến đóng góp xin liên hệ:

DS. Nguyễn hoàng anh – trọng điểm DI&ADR nhà nước.

Trường Đại học Dược hn, 13-15 Lê Thánh Tông – Hoàn Kiếm – hn.

Điện thoại: (024) 3933.5618

Fax: (024) 3933.5642

Email: di.Pvcenter@gmail.Com